Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Nieuwe leden Raad van Commissarissen

door Aster van der Boon – Bestuurssecretariaat

Bij de Raad van Commissarissen (RvC) van De LIMES zijn onlangs twee nieuwe commissarissen gestart. In juli was de toenmalige RvC teruggetreden, nadat ze de opstartfase van Huisartsposten De LIMES had ingeleid en een basis had gelegd om in de nieuwe governance-structuur met een nieuwe bezetting verder te bouwen. De huidige RvC verwacht op korte termijn een derde collega te verwelkomen en is dan weer op volle sterkte.

De twee nieuwe commissarissen, Arjen van Zwol en voorzitter Dick Zwaveling, stellen zich alvast graag voor.

Dick trapt af: “Ik vind het mooi bij De LIMES bij te dragen aan het beter maken en houden van mensen, nadat ik dat eerder gedaan heb bij o.a. jeugdhulpaanbieder Enver in de Rotterdamse regio. Daar had ik de maximale termijn bereikt voor een toezichthouder, een goed moment voor mijn overstap naar De LIMES. Jeugdzorg en huisartsenposten lijken misschien verschillend, maar hebben ook veel overeenkomsten. Er werken betrokken mensen die anderen willen helpen. Dat organiseren we vaak ingewikkeld. Er zijn veel partijen bij betrokken en het is dan ook een uitdaging het zo te organiseren dat we – in het geval van De LIMES – met z’n allen op een goede manier “excellente huisartsgeneeskundige spoedzorg kunnen verlenen”, zoals onze missie kort gezegd inhoudt.

Als import-Hagenees wonen mijn vrouw Karin, ik en onze drie dochters met veel plezier in de Hofstad. Daar draag ik bij aan de leefbaarheid van de stad als toezichthouder bij het Filmhuis Den Haag en bij Duurzaam Den Haag.“

Met veel plezier ben ik beschikbaar voor jullie. Hoewel ik niet eerder toezichthouder ben geweest, ben ik goed bekend met het reilen en zeilen van Huisartsenposten. Ik ben in Rotterdam 8 jaar actief voor de huisartsenpost, waarvan 6 jaar als bestuurder van de coöperatie. Ik ken de problemen die huisartsen ervaren en ik weet hoe moeilijk het kan zijn een huisartsenpost goed te laten functioneren. Voor mij als toezichthouder staat het maatschappelijk belang en de patiënt voorop. Maar je kan pas goed voor een ander zorgen, als je eerst ook goed zorgt voor jezelf en dat geldt ook bij De LIMES. Daar zal mijn focus op gericht zijn.”

Arjen gaat verder: “Ik ben 40 jaar, man van Sanne en vader van twee prachtige kinderen, bijna 10 jaar huisarts en praktijkhouder, voorzitter van het coöperatiebestuur Huisartsenposten Rijnmond en vanaf 1 oktober lid van de RvC van Huisartsenposten de LIMES!

De RvC houdt formeel toezicht op de Raad van Bestuur. Dick licht toe: “Een belangrijke taak is er op te letten dat de directeur-bestuurder werkt zoals deze dat hoort te doen. Voor ons een balans tussen controleren en adviseren. Als RvC zijn we onafhankelijk van de organisatie en van de huisartsen, die via hun coöperatie eigenaar zijn van De LIMES. We letten op de belangen van iedereen die betrokken is bij De LIMES, vooral de patiënten, medewerkers en huisartsen. Als je meer wilt weten hoe dat werkt, dan raad ik je aan de Governancecode Zorg eens te lezen, te vinden op https://www.governancecodezorg.nl/”.

Om haar werk goed te kunnen doen, informeert de RvC zich over hoe het eraan toegaat bij De LIMES en kijkt daarvoor graag rond. Bij de eerste bezoeken ’s avonds en in het weekend viel op alle locaties de open ontvangst en de betrokkenheid van alle medewerkers op. Dat is erg te waarderen en geeft veel vertrouwen. Duidelijk is dat er ook na de fusie nog veel te doen is: de organisatie zal zich verder moeten ontwikkelen. Na hun kennismaking hebben Dick en Arjen vertrouwen dat dit gaat lukken bij De LIMES en ze kijken uit naar de verdere samenwerking met iedereen.

Terug naar overzicht