Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Omgaan met agressie op de HAP

door afdeling Kwaliteit

Voor de triagist/doktersassistent is het extra lastig als een patiënt volgens hen niet gezien hoeft te worden, maar de patiënt zich later toch op de post meldt en aangeeft dat de arts hem/haar wil zien.
Om deze reden het verzoek om samen één lijn te trekken met een duidelijke boodschap naar (begeleiders van) patiënten: grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en wordt zeker niet “beloond”. De arts kan in onderstaande situatie in overleg met triagist/doktersassistent zodat deze zich gesteund voelen door de arts.

Zelfzorgadvies en toch gezien willen worden
Een voorbeeld is dat een patiënt alsnog door de huisarts een consult wordt aangeboden terwijl dit vanuit de triage op een zelfzorg advies uitkwam. Of dat een patiënt eerder gezien wordt dan volgens de planning en toegekende urgentie eigenlijk zou moeten. Hierdoor kan een patiënt ervaren dat het nut heeft om grensoverschrijdend gedrag te laten zien, omdat dit beloond wordt. LEES MEER>>

Bij de agressietraining eind 2021 voor triagisten en doktersassistenten (locatie Alphen en Leiderdorp) kwam naar voren dat zij geregeld in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag van patiënten of hun begeleider(s). Hiermee bedoelen we verbale agressie, bedreiging en intimidatie. Bij de training, maar ook tijdens werkoverleggen, is besproken dat medewerkers patiënten mogen -soms zelfs moeten- begrenzen. Helaas wordt grensoverschrijdend gedrag van de patiënt echter te vaak beloond door het toegeven aan de wens van de veeleisende patiënt. Lees meer in het protocol Agressie

Terug naar overzicht