Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Oproep van de Clientenraad

Heb jij een patiënt in jouw praktijk die geschikt is om onze cliëntenraad compleet te maken? Het is belangrijk dat de stem van de patiënt gehoord wordt bij de taken van de huisartsenposten. In de tweede helft van 2021 is de cliëntenraad opgericht binnen HP De LIMES. Deze raad bestaat nu uit vier leden en wij zoeken nog een vijfde lid., Bestuurlijke ervaring is geen vereiste. Belangrijker zijn betrokkenheid, vanuit het algemeen patiënten belang kunnen denken en samenwerking.  Gezien de huidige samenstelling van de cliëntenraad zoeken wij bij voorkeur iemand die woonachtig is in Leiden of omgeving. Als lezer van deze nieuwsbrief weet jij wellicht een patiënt die hiervoor geschikt is. Wij komen daar graag mee in contact!

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad overlegt regelmatig met onder meer de directeur-bestuurder van Huisartsenposten De LIMES over zaken die het belang van de patiënt raken. We maken ons hard voor oplossingen en resultaten waar de patiënt wat aan heeft. Gemiddeld vraagt dit werk een paar uur inzet per week. De cliëntenraad vergadert doorgaans acht keer per jaar.

Meer informatie of contact?
Voor meer informatie over deze vacature of het aanmelden van een kandidaat kunt u mailen naar clientenraad@hpdelimes.nl. Informatie over de taken en het werkgebied van Huisartsenposten De  LIMES zijn te vinden op https://huisartsenpostendelimes.nl

Terug naar overzicht