Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Opvang asielzoekers in Power City kerk Leiderdorp

door Annechien van Roosmalen – communicatieadviseur

Om de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te verlichten helpt ook onze regio mee. Het kerkgebouw van Power City aan Elisabethhof 5 is aangewezen als opvangplek voor 100 asielzoekers. De eerste asielzoekers zijn half oktober gearriveerd en blijven tot februari 2023.

Crisisnoodopvang
Kerkgebouw Power City is gereed gemaakt voor de crisisnoodopvang. Er worden schermen geplaatst zodat er aparte ruimtes voor de mensen ontstaan. Ook wordt er een douche-unit geplaatst die vanuit de kerk te bereiken is. De gemeente Leiderdorp heeft een leeg gebouw beschikbaar stelt, zoals in Leiden ook is gedaan voor de opvang van Oekraïners. De ervaringen op andere opvanglocaties in de regio (Waddinxveen, Zevenhuizen en 3 Oktoberhal in Leiden) zijn positief.

Dagbesteding
Voor de asielzoekers wordt dagbesteding geregeld zodat zij zich niet vervelen. Dit bestaat uit sport en spel, taallessen, uitjes, spelletjes en televisie (sport) kijken. Incluzio is hierbij betrokken.

Medische zorg
Wanneer asielzoekers medische zorg nodig hebben gaat dit via de GGD/huisarts. Zij verzorgen, wanneer nodig, een verwijzing naar het ziekenhuis. Alrijne heeft hierover afspraken gemaakt wanneer zij toch zelf naar het ziekenhuis komen zij worden terugverwezen naar het locatiehoofd van de opvanglocatie.

Veiligheid
Op de crisisopvanglocatie zijn 24 uur per dag een locatiehoofd en 2 of 3 beveiligers aanwezig. De asielzoekers moeten zich aan de opgestelde huisregels houden. In deze regels staat onder andere dat het ziekenhuis(terrein) verboden toegang is.

Wat betekent dit voor de huisartsenpost?
De HAP levert alleen de benodigde spoedzorg tijdens ANW. Overdag wordt de zorg geregeld door het COA. Er is voor deze groep geen aparte regeling maar de standaard regeling die wij hanteren bij niet verzekerde asielzoekers. De patiënt wordt ingevoerd zonder BSN en gedeclareerd als asielzoeker.

Terug naar overzicht