Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy en informatiebeveiliging

door Marten Reijneveld – Functionaris Gegevensbeschermer en Renske de Groot – Privacy Officer

In het nieuws komen regelmatig zorginstellingen aan bod waar niet correct met informatie is omgegaan. De patiënt heeft bij ons de hoogste prioriteit, in de behandelkamer maar ook in het patiëntendossier. Goede omgang met privacy en informatiebeveiliging is daarom cruciaal om de patiënt van A tot Z goed te helpen.

Met het samenvoegen van de SHR en de DDDB tot Huisartsenposten De LIMES, zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan op het gebied van informatiebeveiliging. De organisatie is groter geworden en de verschillende locaties zijn op dit gebied bezig om  dezelfde werkwijze te hanteren. De normenset voor privacy en informatiebeveiliging NEN7510 bevat de best practices voor privacy en informatiebeveiliging in de zorg. Om de  veiligheid van de patiënt/patiëntendossiers te borgen en te voldoen aan wet- en regelgeving wil HP De LIMES binnen één jaar aantoonbaar voldoen aan deze norm voor privacy en informatiebeveiliging.

Om aantoonbaar te voldoen aan deze norm gaan we in het komende jaar de organisatie door een privacy en informatiebeveiligingsbril analyseren. Wij kijken er naar uit om de veiligheid van de patiënt/patiëntendossiers verder te verhogen. Daarbij hoort natuurlijk ook veiligheid van medewerkers (verwerken van persoonsgebonden informatie). Om het niveau van (informatie)veiligheid te verhogen is meer synergie tussen locaties, medewerkers en systemen, waarin persoonsgegevens verwerkt worden noodzakelijk. Daar gaan wij als HP De LIMES  het komende jaar hard aan werken!

Heeft u vragen of opmerkingen, mail naar informatiebeveiliging@hpdelimes.nl.

Terug naar overzicht