Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Toestemming acute zorg, LSP

Sinds de start van de corona opt-in is gebleken dat de uitwisseling van gegevens, zoals de professionele samenvatting, bijdraagt aan een soepeler werkende zorg. InEen is dan ook blij dat de komende jaren er verschillende ontwikkelingen zijn die de uitwisseling van gegevens tussen de huisarts en huisartsenpost eenvoudiger maakt.

  • 2024 – toestemming ter plekke regelen met Mitz
    Met de SPOT-knop van toestemmingvoorziening Mitz is het voor huisartsenposten hopelijk in 2024 mogelijk om ter plekke toestemming te vragen aan de patiënt voor het inzien van de professionele samenvatting. Deze toestemming is overigens beperkt houdbaar. Na 72 uur moet er opnieuw toestemming gevraagd worden.
  • 2025 – opt-out acute zorg
    Momenteel is er een wetsvoorstel in de maak die het voor de acute zorg makkelijker maakt om gegevens op te vragen van patiënten. Dit gebeurt door middel van een zogeheten opt-out systeem. Huisartsenposten kunnen dan zonder expliciete toestemming van de patiënt de professionele samenvatting van de huisarts inzien. Alleen de dossiers van patiënten die nadrukkelijk aangeven niet akkoord te gaan, zijn niet opvraagbaar. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel medio 2023 ingediend en is dan vanaf begin 2025 van kracht.
Terug naar overzicht