Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Uitbreiding spoedeisende urgentie categorieën ambulancesector

bron: Ambulancezorg Nederland

De ambulancesector heeft de spoedeisende urgentiecategorieën uitgebreid van drie naar zeven niveaus. Zo is de nieuwe categorie A0 voor directe inzet met grootst mogelijke spoed en is de C-categorie voor meldkamerzorg. Het wijzigen van de urgentie-indeling moet leiden tot een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Naar verwachting is de nieuwe indeling eind 2024 bij alle meldkamers ingevoerd.
In geval van levensbedreigende situaties rijdt de ambulance met de grootst mogelijke spoed naar de patiënt. In gevallen waarin dit mogelijk is, wordt er meer tijd genomen voor triage. De huidige spoedeisende urgentiecategorieën A1 en A2 worden op medische logische gronden uitgebreid met A0 (directe inzet met grootst mogelijke spoed). Ook de niet-spoedeisende ambulancezorg (B-categorie) wordt verder uitgebreid. Zo is B1 voor hoog-complexe ambulancezorg en B2 voor midden- en laagcomplexe ambulancezorg. De urgentie voor meldkamerzorg is nieuw. Bij C1 volgt er een doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder, zoals de huisartsenspoedpost, huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg of acute GGZ. Bij C2 geeft de triagist zelfzorgadvies.

In onderstaand schema is te zien hoe de nieuwe urgentiecategorieën van de ambulancezorg zich verhouden tot de urgentieverdeling bij de huisartsenspoedpost.

Implementatie nieuwe urgentie-indeling
De nieuwe urgentie-indeling wordt vanaf 30 maart geïmplementeerd na overleg met de meldkamers ambulancezorg en de regionale ambulancevoorzieningen. Naast aanpassingen in de meldkamers ambulancezorg is er ook afstemming met zorgpartners en andere betrokkenen nodig. Daarom is voor dit traject een periode tot eind 2024 gepland. Tijdens het implementatietraject voert Nivel wetenschappelijk onderzoek uit om de nieuwe urgentie-indeling te evalueren. Specifiek wordt onderzocht in hoeverre de kwaliteit en veiligheid van de ambulancezorg door de implementatie wordt beïnvloed. 

Terug naar overzicht