Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Update Workflow pilotproject

door Remco Rosmulder – door2doc

Met vernieuwde kracht werken Topicus en Door2doc samen aan het project voor minder wachttijd en meer werkplezier rond de consulten op de huisartsenpost. Op woensdag 19 juni aanstaande vindt de geplande livegang plaats bij DDDB, na de zomer volgt de SHR.

Wat betekent dit?

  • In Topicus HAP verschijnt direct een afspraakvoorstel met locatie en tijd zodra de triagist bepaalt dat een consult op de post nodig is.
  • De roosters worden aangepast om te plannen met een geplande consultduur van 15 minuten in plaats van 10. Dit geeft meer ruimte om spoed tussendoor te laten en zorgt voor minder vertraging bij eventuele uitloop.
  • Alle spoedconsulten (U2) worden per uur gepland in Topicus HAP (het huidige of volgende uur). De U3’s en U4’s worden per kwartier gepland (U4’s worden bovendien bij matige drukte al zo ver mogelijk naar achteren gepland).
  • De regietriagist bewaakt de actuele beschikbaarheid en bezetting van de huisartsen in het planningsoverzicht van Door2doc en houdt hierbij rekening met de aanwezigheid van visiteartsen voor consulten en de achterwacht.
  • In de wachtkamer en op de website van de posten zien patiënten actuele wachttijdinformatie over de consulten op de HAP. Dit verloopt automatisch via de koppeling tussen Topicus HAP en Door2doc. Enige vereiste is om de eindtijden accuraat te blijven registreren zodra een patiënt vertrekt. Zo krijgen patiënten een adequate verwachting.
  • Door2doc en Topicus organiseren trainingen om alle veranderingen te oefenen en ervaren in het nieuwe plannen met Workflow. Deze vinden plaats in de tweede week van juni voor DDDB en bij SHR na de zomer.

Meer weten of vragen? Neem contact op met Anneke Brug of Edith Janssen.

Terug naar overzicht