Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Veilig Incidenten Melden (VIM)

door Elke Koestering – Kwaliteitsfunctionaris

Vanuit de VIM-commissie ervaart men soms dat sommige collegae het spannend vinden als er een VIM wordt gemeld. Dat is de reden dat we nogmaals onder de aandacht willen brengen waar een VIM voor is en ook waarvoor een VIM niet is.

Het melden en onderzoeken van incidenten is bedoeld om de patiëntveiligheid  te verbeteren. Waar gewerkt wordt, gaat af en toe iets (bijna) mis of anders dan gewenst. Helaas is dit onvermijdelijk. Van dergelijke incidenten kunnen we leren, zodat ze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Het doel van veilig melden van incidenten is delen en gezamenlijk leren op basis van respect en wederzijds vertrouwen. De aandacht ligt op het ontbreken of niet goed functioneren van procedures, afspraken en processen en dus niet op het falen van personen, of om personen “op het matje te roepen”. Bij vragen waarom een collega op een bepaalde manier heeft gehandeld is de VIM niet de juiste weg om te bewandelen, maar dient de medewerker dit zelf door middel van in gesprek gaan en feedback geven met de collega op te pakken. Dit geldt voor alle collega’s, dus ook voor bijvoorbeeld artsen en triagisten onderling.
Met behulp van het VIM-beleid werkt De LIMES op een systematische manier aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Op basis van analyse en de uitkomsten van de VIM-meldingen worden processen desgewenst aangepast en maatregelen voorgesteld om herhaling zo mogelijk te voorkomen.

Meldingen kunnen worden gedaan door de medewerker van De LIMES die bij het incident aanwezig is geweest of die hierover in kennis wordt gesteld door de patiënt. De melding kan ook worden gedaan door een huisarts die dienst heeft gehad of van wie een eigen patiënt op of vanuit een huisartsenpost is behandeld. Indien een medewerker iets over een incident verneemt waarbij een collega betrokken is, dan verdient het aanbeveling die collega erop te attenderen dat deze zelf moet melden, zodat de melding komt van de medewerker die zelf direct erbij betrokken was.

Terug naar overzicht