Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Vernevelen versus voorzetkamer

door Ulf Arndt – medisch manager Leiderdorp

Zolang er nog een hoge kans op besmetting met COVID-19 heerst blijft vernevelen op de huisartsen-post ter discussie. Voorkeur blijft, met oog op infectiepreventie, maar ook om medische argumenten, om zoveel mogelijk de voorzetkamer te gebruiken!

Patiënten die voor de groene HAP getrieerd zijn kunnen eventueel verneveld worden op de groene HAP, waarbij de zorgmedewerker (uiteraard) een mondneusmasker dient te dragen. Patiënten die voor de rode HAP zijn getrieerd zouden bij voorkeur eerst met een inhalator behandeld moeten worden (zie NHG standaard COVID-19) en als dat niet helpt kunnen zij verneveld worden waarbij de medewerkers volledige PBM dragen.

De Federatie Medische Specialisten zegt het volgende over kinderen met astma:

Bij kinderen met milde tot matige astma exacerbaties laat salbutamoltoediening met een voorzetkamer vergeleken met een vernevelapparaat een significant kortere verblijfsduur op de SEH zien en leidt het bij jonge kinderen (1-60 mnd) tot significant minder opnames en bij oudere kinderen waarschijnlijk (trend, maar niet significant) ook. De voorzetkamer geeft ook minder kans op bijwerkingen (lagere hartfrequentie, mogelijk ook ademhalingsfrequentie, 1 studie betere oxygenatie). Voor kinderen met levensbedreigend astma zijn geen studieresultaten.

Redenen om in plaats van de voorzetkamer een zuurstof gedreven vernevelaar te gebruiken zijn:

•            ernstig of levensbedreigend astma

•            een persisterende lage zuurstofsaturatie < 94%.

Het behandelen van kinderen op de SEH of in het ziekenhuis met een voorzetkamer in plaats van een vernevelaar lijkt zeer goed toepasbaar. Effectiviteit van de voorzetkamers werd ook voor jonge kinderen (< 5 jaar) aangetoond. Voor de praktijk wordt aanbevolen om – aangepast aan de respons van de patiënt – de medicatietoediening met een voorzetkamer in korte intervallen te herhalen (elke 10-15 minuten). De vraag of kinderen met lage saturatie voordeel hebben van een door zuurstof aangedreven vernevelsysteem is, gezien de resultaten van de Cochrane review, de vraag; de studie van Duarte laat juist een betere oxygenatie bij de groep behandeld met een voorzetkamer zien. Voor kinderen met levensbedreigend astma kunnen de resultaten niet zonder meer toegepast worden, omdat deze groep niet meegenomen is in de studies

Terug naar overzicht