Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Voorwoord nieuwsbrief september 2023

Beste collega’s,
De zomer lijkt nu echt voorbij en de meeste collega’s zijn inmiddels terug van vakantie. Maar goed vakantie of geen vakantie, de zorg voor onze patiënten gaat 365 dagen in het jaar gewoon door.
Het is fijn om te zien dat we dit zo goed doen met elkaar!

Productie lijkt te stabiliseren
In vervolg op de mededeling in de vorige nieuwsbrief dat de productie zich lijkt te stabiliseren, geldt dat ook voor de afgelopen maand. Wat zou het mooi zijn als we 2023 straks kunnen afsluiten met cijfers die weer passen bij het oude normaal uit 2019.

Nieuwe medewerkers
Het is fijn dat we weer nieuwe (kandidaat) triagisten en doktersassistenten mogen verwelkomen. Jullie allen heel veel werkplezier bij De LIMES gewenst! En we zijn blij dat Jan Wouter Rensink per 1 december het MT komt versterken als Manager ICT. Hij heeft veel ervaring in de huisartsenspoedzorg en zal zich te zijner tijd uitgebreider voorstellen.

Ontwikkelingen
Op dit moment zijn we drukdoende om het jaarplan en de begroting voor 2024 op te stellen. In de volgende nieuwsbrief meer aandacht hiervoor.
De implementatie van een nieuwe roostersystematiek, het vrij roosteren, vraagt momenteel het nodige van de organisatie en van de huisartsen. Het rooster van de regieartsen is rond en we zijn gestart met de intekenperiode voor de overige diensten. Het nieuwe rooster wordt op 1 november gepubliceerd.
Een ander belangrijk onderwerp is Informatiebeveiliging en het traject om te voldoen aan de NEN 7510 normen. Een mooie stap hierin was de interne audit op 11 september. We verwachten dit traject medio 2024 af te ronden. Informatiebeveiliging blijft natuurlijk een thema dat natuurlijk altijd aandacht van ons vraagt!

Veiligheid, incidenten en calamiteiten
Tot slot zijn we ons langzaam aan het voorbereiden op een nieuwe manier van omgaan met veiligheid, incidenten en calamiteiten. Als vervolg op het huidige Safety I starten we met de introductie van Safety II. Daar waar Safety I zich vooral richt op incidenten en onderzoek naar mogelijke oorzaken, richt Safety II zich veel meer op zaken die goed gaan en waarom dat gebeurt. Immers, om aan de top van de Pyramide incidenten te voorkomen zal je aan de basis van de Pyramide systematisch de dagelijkse zorg moeten onderzoeken. En door successen te verspreiden kun je als organisatie echt beter worden. Als ‘kick-off’ wordt er op woensdag 17 januari 2024 in het LUMC een avond voor alle medewerkers, huisartsen, OR, Coöperatiebestuur, Raad van Commissarissen en Cliëntenraad georganiseerd! Van harte uitgenodigd. Alvast nieuwsgierig? Check dan dit filmpje van het LUMC die het kort en bondig in 2 minuten uitlegt. https://www.youtube.com/watch?v=x1o1TnbGNX8
Voor vragen over safety2 kun je contact opnemen met Corline de Groot (corline.de.groot@hpdelimes.nl) en niet met het LUMC. Aanmelden kan binnenkort.
Voor nu veel leesplezier!

Terug naar overzicht