Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarden in crises

door Gos de Vries – directeur bestuurder

Na een zonnig weekend, met de corona pandemie op zijn retour, zou de wereld er een stuk beter uit moeten zien … Ware het niet dat er elders helaas weer een grote crisis is ontstaan. Ik hoop dat er nog wijze mannen (en liever nog wat meer wijze vrouwen) zijn die zo spoedig mogelijk een vreedzame oplossing weten te vinden. Ik las dit weekend ook een boekje van Herman Wijffels waarin hij het heeft over masculiene en feminiene waarden. Volgens hem wordt het voor een noodzakelijke duurzamer wereld tijd dat er meer aandacht komt voor de feminiene waarden. Zoals het woord al suggereert zijn deze vaker en meer aanwezig bij vrouwen. Gelukkig valt me bij De LIMES op dat vrouwen en deze waarden goed vertegenwoordig zijn! Zowel in het management, de staf, op de werkvloer en bij het coöperatiebestuur. Diversiteit, waarvan dit er een is, is in mijn ogen een belangrijke voorwaarde voor (het opbouwen van) een evenwichtige organisatie.

Een ander belangrijk onderwerp dat door Gerben aan mij is overgedragen gaat over de organisatie van ‘toekomstbestendige nachtzorg’. Er wordt hierover, begrijp ik, al veel langer gesproken. Echter de laatste maanden, als gevolg van diverse oorzaken waaronder arbeidsmarktproblematiek, dienstbelasting en kwaliteit en veiligheid, weer intensiever. Er zijn inmiddels een aantal workshops georganiseerd en er zijn de nodige data verzameld. Om deze data in een groter verband te delen en nogmaals met jullie te spreken over de gewenste richting en de daarbij horende randvoorwaarden, zal er een werkconferentie georganiseerd worden. Ik verwacht jullie binnen twee weken te kunnen informeren over de datum, tijd en locatie.

Om misverstanden te voorkomen wil ik hierbij (nogmaals) benadrukken dat de discussie gaat over de nachtzorg. De verzamelde data laten zien dat behoud van de huidige spreiding en beschikbaarheid van de drie posten in avond en weekend nodig is om goede acute huisartsenzorg te blijven leveren in onze regio.

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier en hoop ik ook in de komende periode kennis te maken met velen van jullie die ik nog niet heb ontmoet!

Redactie: Feminiene waarden zijn gericht op de lange termijn, de samenleving als geheel, inlevingsvermogen in anderen en zorg voor elkaar. Masculiene waarden zijn gericht op de korte termijn, het individu, het eindresultaat en het financiële succes. Bron – internet

Terug naar overzicht