Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welkom en afscheid van praktijkhouders

bron – gespreksweergave

Het verheugt ons dat we vanaf juli dit jaar 18 enthousiaste, energieke, nieuw aangesloten praktijkartsen mogen verwelkomen. Dit betekent ook dat we afscheid nemen van 14 stuk voor stuk gedreven, zeer ervaren artsen die van hun welverdiende pensioen gaan genieten. Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Juist in deze tijd van tijdelijke lockdowns en anderhalve meter afstand is het  belangrijk om met elkaar te verbinden. Op 13 december jl. en 12 januari a.s. zijn er online bijeenkomsten georganiseerd waarin kennismaken met de nieuwe artsen en afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde pensionado’s centraal staan.  De eerste bijeenkomsten van 13 december jl., hebben inmiddels plaats gevonden. Graag willen we u uitnodigen om de onderstaande gespreksweergave te lezen.

Welkomstbijeenkomst nieuwe praktijkartsen van 13 december jl.

Om 19.00 uur vond de online bijeenkomst plaats met nieuwe praktijkartsen. Aanwezig waren Jeanine Ploegmakers, Steffie Kleijn, Leonie v.d. Bosch en Monique van Oostrom. Vanuit HP De LIMES BV waren Gerben Welling en Aster van der Boon aanwezig. De artsen stelden zich voor.

Jeanine heeft samen met Jaap Hagen op 1 juli jl. de praktijk overgenomen van Rob Luining uit Alphen aan den Rijn. Zij werkt 8,5 jaar als huisarts en woont in Leiderdorp. Ook werkt ze als docent bij de huisartsenopleiding in het LUMC. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen van 12, 11 en 8. Ze vindt het ontzettend leuk om praktijkhouder te zijn.

Steffie Kleijn is 37 jaar, ze is 6 jaar huisarts en komt uit Oegstgeest. Ze neemt de praktijk over van Abel Boels aan de Oosterkerkstraat in Leiden en heeft er veel zin in, hoewel ze zich ook bewust is van de uitdaging die de combinatie van haar praktijk en een druk gezinsleven met zich meebrengt. Steffie is getrouwd en heeft twee kinderen van 3 en 5.

Monique van Oostrom is bijna 31 jaar en woont in Leiden. Per 1 januari 2022 neemt ze samen met Pieter De Groot Huisartsenpraktijk Oosthout in Voorhout over. Pieter kent ze vanuit de huisartsenopleiding. Ze hadden al snel in de gaten dat ze goed konden samenwerken en dat resulteerde in de genoemde praktijkovername. Ze is slechts 1,5 jaar huisarts en is erg blij met deze nieuwe stap.

Leonie Bosch wordt per 1 januari 2022 praktijkarts bij “Bosch en Wallaart”, nu nog “Kelderman en Wallaart” in Hillegom. Ze ziet ernaar uit om praktijkhouder te worden en is benieuwd of het anders voelt. Samen met haar partner heeft ze een huis gekocht in Hillegom. Het bevalt haar heel goed in de bollenstreek. Ze heeft een dochter van 2 jaar en ze vindt het dienst doen op de post prettig. De assistentes zijn professioneel en zeer behulpzaam.

Dat de praktijkarts altijd eindverantwoordelijk is voor een dienst vindt men een lastig gegeven. Er zijn naar verhouding weinig praktijkhouders en het zou goed zijn als deze verantwoordelijkheid gedeeld kan worden met waarnemers. Gerben zegt dat er binnenkort een enquête wordt gehouden over een andere manier van roosteren waarbij praktijkartsen en waarnemers vooraf de gelegenheid krijgen om in te tekenen op bepaalde diensten. Deze enquête wordt ook uitgestuurd naar de waarnemers. De uitkomsten kunnen handvatten geven om met elkaar het gesprek aan te gaan over een toekomstbestendige dienstenbelasting.

Gerben benoemt verder dat de drempel voor patiënten om een klacht in te dienen laag is. Hij raadt de artsen aan naar de klager te luisteren. Ook van calamiteiten kun je leren, wat is er precies gebeurd en waar zitten de verbeterpunten. Het bot-team wordt op initiatief van de organisatie ingeschakeld zodat je laagdrempelig met een collega over een bepaald voorval kan praten. Gerben benadrukt dat de artsen er niet alleen voor staan. Over de locaties zegt Gerben dat Alphen aan den Rijn in de loop van 2022 wordt verbouwd. De nachtzorg wordt onderzocht. Hierover is nog niets besloten. Uitgangspunt is dat de zorg dichtbij de inwoners op een verstandige manier moet worden ingezet. In januari wordt dit onderwerp verder opgepakt. Gerben rondt het gesprek af met de opmerking dat de artsen niet moeten schromen om contact met het bedrijfsbureau op te nemen.

De artsen vonden het heel prettig om op deze manier kennis met elkaar te maken. Fijn ook om gezichten te zien bij de namen van personen waar men alleen veel mailcontact mee heeft. Gerben heeft de bijeenkomst ook als zeer prettig ervaren. Persoonlijk contact, ook al is het online, is waardevol en belangrijk.

Afscheidsbijeenkomst praktijkhouders van 3 december jl.

Om 20.00 uur begon de afscheidsbijeenkomst voor praktijkhouders die met pensioen gaan of al met pensioen zijn. De aanwezige pensionado’s waren Margit Smid, Jan Robert Delver, Walter Schrader, Wybe Kelderman, Hans Van Selm en Rob Luining.

Jan Robert Delver is vanaf 1 juli dit jaar met pensioen gegaan. Hij heeft de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella afgelegd en kan dit aan iedereen aanbevelen. Het was voor hem zeer ontspannend en louterend om buiten in de natuur te zijn. Jan Robert heeft tijdens de coronadip in juni uitgebreid afscheid kunnen nemen van zijn patiënten. “Een goede manier om een lange periode af te sluiten”, vindt hij. 

Margit Smid gaat per 1 januari 2022 met pensioen. Momenteel vinden er op de praktijk  afscheidsconsulten plaats. “Vermoeiend maar heel leuk”, zegt Margit. Ze heeft vooralsnog geen grote plannen maar ze gaat ervaren hoe het bevalt en wat er op haar pad komt

Het afscheid van Wybe Kelderman is paginagroot in de plaatselijke krant “De Hillegommer” gepubliceerd. https://www.dehillegommer.nl/nieuws/human-interest/72456/het-contact-met-mijn-patienten-zal-ik-het-meest-missen Hij is eigenlijk al maanden bezig met afscheid nemen. Vanaf 1 januari 2022 houdt hij een sabbatical van een half jaar. Daarna ziet hij wat er op zijn pad komt. Aanstaande maandag heeft hij zijn laatste dienst op de post.

Nadat hij 36 jaar huisarts was en 33 jaar een eigen praktijk had is Rob Luining op 1 juli 2021 gestopt als praktijkhouder. Hij is daarna voor de GGD gaan vaccineren in Alphen aan den Rijn. Hij ervaart dit als lichter en zinvol werk. Hij maakt ruimte om te genieten van zijn vrije tijd. In de zomer is hij opa geworden.

Per 1 januari 2022 gaat Hans van Selm met vervroegd pensioen. In zijn praktijk vinden momenteel afscheidsconsulten plaats. Het lijkt hem fijn om zich na zijn pensioen met bestuurlijke zaken rondom het huisartsenvak bezig te houden.

De periode als praktijkarts komt voor Walter Schrader per 1 januari 2022 “met een klap ten einde”. Hij heeft een heftige tijd achter de rug waarin zijn praktijk een doelwit was van vandalisme. Walter heeft zich voorgenomen om vooral veel rust te nemen. Hij gaat alleen maar doen wat hij echt leuk vindt.

De artsen duiken in het verleden van voor de huisartsenpost waarbij zij regelmatig samen met hun partner in het weekend aan huis gekluisterd waren voor de patiënten uit hun waarneemgroep. Wybe herinnert zich nog levendig dat hij het gevoel had geen kant op te kunnen. Margit vertelt dat ze visites aflegde met een semafoon en dat ze bij een benzinepomp moest bellen als de semafoon was afgegaan. Vroeger was het gebruikelijk dat je als arts in dezelfde plaats woonde als waar je praktijk hield.  Hans vindt het prettig dat hij na zijn verhuizing naar Bloemendaal weer anoniem over straat kan. Margit vindt dat met de komst van de huisartsenpost, de zorg in de avond en nacht veel beter is geworden maar merkt op dat financiën niet het hoofdmotief moet zijn. Zij zou het heel erg vinden als de nachtzorg uit Alphen zou verdwijnen. Ook dat er geen apotheek in de nacht in de buurt is vindt zij verschraling van de zorg. Jan Robert ziet het als grote meerwaarde dat een praktijkarts zich voor 30 jaar bindt aan de praktijk en de patiënten. Bij zijn afscheid merkt hij nog meer hoe fijn hij de omgang met zijn patiënten vindt. Hij kent bijna iedereen bij naam, kent hun geschiedenis en herinnert zich het contact dat hij met hen had. Dat maakt volgens hem het huisartsen vak zo uniek.

Walter beaamt dat persoonlijk contact met de patiënt belangrijk is. Er heeft onlangs een artikel in Medisch Contact gestaan dat dit de levensverwachting van een patiënt kan verlengen met twee jaar.

Niet alle artsen zullen na hun pensioen nog diensten doen op de post. Artsen die dit willen moeten zich inschrijven bij Waarneembemiddeling. Zij hoeven geen abonnement te nemen maar moeten wel verschillende documenten aanleveren. Deze procedure moet geen paarse krokodil zijn, vindt Gerben. De drempel om te gaan waarnemen moet laag liggen.

De aanwezigen vonden deze bijeenkomst een heel fijn initiatief. Zij hebben zich jarenlang ingezet in de ANW uren en hebben zich zeer verbonden gevoeld met de posten en de medewerkers. Gerben dankt allen voor hun inspanningen. Hij uit zijn waardering voor hun geduld en hun inzet en ziet ernaar uit hen wellicht in een andere setting te ontmoeten.

Op woensdag 12 januari vinden er weer dergelijke bijeenkomsten plaats. Wij zullen hiervan weer verslag doen dus hou de komende nieuwsbrieven in de gaten. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor 12 januari, dit kan nog steeds door een mail te sturen naar aster.van.der.boon@hpdelimes.nl.

Terug naar overzicht