Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Werkwijze HAP/huisartsenzorg tijdens ANW-uren

door Thomas Knol – medisch manager

Naar aanleiding van een recent incident vragen wij uw aandacht voor het volgende: Wees alert op het feit dat het voor buitenlandse patiënten niet altijd duidelijk is hoe de huisartsenzorg in Nederland is geregeld. Wat voor ons vanzelfsprekend is, kan voor hen minder duidelijk zijn.

Recent kreeg een buitenlandse patiënt telefonisch het advies (i.v.m. langer bestaande diplopie) om de volgende dag contact op te nemen met een huisartsenpraktijk. Dit werd verzuimd omdat deze patiënt geen eigen huisarts heeft.

Enkele dagen later werd patiënt beoordeeld bij de Huisartsenpost, maar kreeg opnieuw het advies om de volgende werkdag naar een huisartsenpraktijk te gaan. Het was voor die patiënt (naar eigen zeggen) onvoldoende duidelijk gemaakt dat er wel degelijk sprake was van een urgente situatie. Maar dat sommige klachten uitsluitend behandeld/opgepakt kunnen worden door de dagzorg. . De patiënt had verwacht dat hij in geval van een urgente situatie zou zijn doorverwezen naar de spoedeisende hulp. Het was onvoldoende duidelijk dat veel onderzoeken nu eenmaal niet mogelijk zijn in de ANW uren, maar via de polikliniek overdag gaan.

Overigens kan er – na overleg met een specialist, wel tijdens de ANW uren verwezen worden naar de polikliniek. Geef in dat geval een geprinte verwijzing mee aan de patiënt met het telefoonnummer van de polikliniek zodat deze de volgende werkdag zelf een afspraak kan maken.

Terug naar overzicht