Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Agressie en veiligheid

door Gerben Welling – bestuurder  

Rond COVID19 hebben we op de huisartsenpost maar ook in de dagpraktijken te maken met toenemende agressie. Zeker als we te maken krijgen met fase 3 (code zwart) kan dit wat oplopen. Regionaal hebben de zorgaanbieders overleg gevoerd met de politie over hoe te handelen wanneer zich dit voordoet. Voor de beslisboom voor zorgmedewerkers t.a.v. agressie en geweld KLIK HIER. Wellicht ten overvloede een paar aandachtspunten:

  • Bij acute dreiging hulp inroepen via 112. Voor alle Huisartsenposten van De LIMES B.V. gelden de afspraken per locaties.
  • Voor niet urgente zaken kan het beste contact opgenomen worden met de wijkagent. De gegevens van de wijkagent zijn te vinden op www.politie.nl of via 0900-8844.
  • Overweeg aangifte te doen. Hiervoor staat op https://www.ssfh.nl/veilig-werken/na-een-agressie-incident/ uitgebreide documentatie. Paar aandachtspunten:
    • Bij de aangifte niet het eigen woonadres opgeven maar het werkadres.
    • Zeg dat het gaat om een VPT aangifte, deze worden door de politie met voorrang behandeld.
Terug naar overzicht