Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Antibiotica in medicatiekoffer auto’s


In overleg met dienstapothekers, medisch management en coördinator Meditaxi, en na consulteren van de klankbordgroep in Voorhout, is er besloten tot de volgende wijzigingen op de auto met betrekking tot medicatie.
Antibiotica-tabletten worden medio-eind april beschikbaar gesteld in de medicatiekoffer in alle auto’s. Dit was al zo voor de locatie Voorhout, maar gaat nu ook gelden voor alle auto’s. Dit om in uitzonderlijke gevallen snel te kunnen starten met antibiotica, met name in de nachtelijke uren. Bijkomend voordeel is dat alle auto’s nu hetzelfde uitgerust zijn. Voor waarnemers en chauffeurs die op meerdere locaties dienstdoen is dit wel zo prettig.

Het betreft de twee meest gangbare antibiotica in de visitedienst, amoxicilline/clavulaanzuur en ciprofloxacine. (In Voorhout was voorheen ook amoxicilline, die wordt eruit gehaald).
Spelregels moeten er wel zijn, en na een evaluatie rond de zomer zal worden bepaald of dit een veilige werkwijze is.

•            ga na met het stappenplan (klik HIER) of de afgifte van één pil antibioticum noodzakelijk is

•            bel met de apothekersassistente (verplicht!) in kader medicatiebewaking; afgaan op informatie via LSP middels laptop is niet toegestaan. Je krijgt snel antwoord, ze weten ervan, men hoeft niet te vrezen dat onnodig iemand uit bed gebeld wordt.

•            pas dan kan de chauffeur overgaan tot het overhandigen van de pil aan de huisarts. Ga niet in discussie met de chauffeur hierover a.u.b.

Terug naar overzicht