Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Benutting van capaciteit nu COVID-besmettingen oplopen

door het management van De LIMES

In werk en privé worden we geconfronteerd met hoge besmetting cijfers. Dit heeft impact op ons allemaal en zeker ook op onze bedrijfsvoering. We hebben de toestroom naar de CSP het afgelopen weekend zien verdubbelen en ook in Voorhout en Alphen zijn meer COVID patiënten gezien dan in voorgaande weekeinden. Deze toename aan COVID patiënten en de verschoven toestroom aan patiënten naar de drie locaties, zet onze beschikbare capaciteit onder druk. Om voor de gehele regio goede zorg beschikbaar en toegankelijk te houden zullen we, nu nog meer dan anders, goed moeten samenwerken en de capaciteit over de drie locaties zo goed mogelijk moeten benutten.

Vorig jaar november is het volgende naar jullie gecommuniceerd. “De kans is groot dat als je een consultdienst hebt in Leiderdorp, je ingezet wordt op de CSP. De regietriagist zet de capaciteit in waar nodig. Als je in Alphen of Voorhout werkt kan het zijn dat er ‘schone’ patiënten op consult komen vanuit de regio Leiden. Dit waren we al gewend te doen als het in Leiderdorp overliep maar omdat er minder reguliere consult capaciteit zal zijn door de inzet van de huisartsen op de CSP kan dit vaker voorkomen”.

 Om de bovenstaande afspraken te verduidelijken communiceren we aanvullende afspraken.

  • Bij aanvang van de dienst bellen de STIP en regietraigist elkaar om de personele bezetting en drukte op de posten te bespreken.
  • Wanneer in de loop van de dienst de reguliere consult capaciteit op een locatie in het gedrang komt, mogen alle posten gebruik maken van de nog beschikbare capaciteit op de andere locaties. Praktisch betekent dit dat Leiderdorp, bij gebrek aan capaciteit, patiënten kan boeken op de nog vrije plekken in Voorhout of Alphen. Ook kan dit visa versa, dus Voorhout en Alphen mogen bij gebrek aan capaciteit de nog vrije plekken in de agenda gebruiken in Leiderdorp. Naar verwachting gaat het bij extreme drukte om niet meer dan 4 a 5 patiënten per dag.
  • Het inplannen in de agenda op de andere locatie wordt alleen bij capaciteitstekort gedaan, het is dus niet de bedoeling om op voorhand patiënten bij elkaar in te boeken. 
  • De regietriagist en de STIP houden elkaar, gedurende de dienst en bij voorkeur telefonisch of anders via de chatfunctie in Vcare, op de hoogte over het ontstaan van capaciteitsproblemen of andere relevante ontwikkelingen op ieder zijn post.
  • Alvorens de achterwacht in te schakelen wordt eerst de nog beschikbare capaciteit op de andere locaties benut. 
  • Het is alleen de bedoeling om vrije plekken in de agenda te gebruiken.
  • Indien bovenstaande afspraken niet meer toereikend zijn kunnen de STIP en regietriagist aanvullende afspraken maken, (zo nodig in overleg met de regiearts) om tot een goede verdeling van patiënten over de totale regio te komen. 

De bovenstaande afspraken evalueren we periodiek en passen we waar nodig aan. Uiteraard berichten we jullie daar dan over.

Om goede zorg voor de gehele regio toegankelijk te houden is het nodig om goed met elkaar samen te werken. We realiseren ons dat deze samenwerking soms uitdagend en spannend kan zijn, deels omdat sommigen collega’s elkaar of elkaars locatie en regio nog niet kennen.
Veel triagisten hebben aangegeven graag bij elkaar in de spreekwoordelijke keuken te willen kijken, we gaan hier (geheel vrijblijvend) op kort termijn gehoor aan geven.  Daar later meer over.

Terug naar overzicht