Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beste collega’s,

Hoewel we de herfstvakantie net achter de rug hebben leek het wat weer betreft meer op een voorjaarsvakantie … Hoewel het misschien geen goed teken is, en passend bij de klimaatverandering, komt het feit dat we de verwarming nog even niet hoeven aan te zetten niet slecht uit.

Ook warm of beter gezegd (soms) verhit was de laatste ALV op 11 oktober jl.. Toch kijk ik, nu de emoties wat zijn gezakt, terug op een goede bijeenkomst in een open sfeer. Een bijeenkomst waar we het vaak wel en soms niet met elkaar eens waren. Uiteindelijk heeft een groot deel van de huisartsen voor centralisatie van de nachtzorg gestemd, maar een meerderheid in Alphen heeft tegen gestemd. Ik heb aan Jaap Hagen aangegeven graag naar Alphen te komen om samen met het coöperatiebestuur (opnieuw) in gesprek te gaan met de huisartsen. Op de eerstvolgende ALV op 8 december zal duidelijk moeten zijn of er nog bewegingsruimte is, of dat centralisatie van nachtzorg voorlopig geen optie is.

In navolging van onder andere de HAP Rotterdam Rijnmond zullen we een continuïteitsplan moeten opstellen waarin staat beschreven onder welke omstandigheden een post in noodsituaties gesloten kan/moet worden. Dit plan zal door het crisisteam worden opgesteld en ik verwacht dat dit plan voor eind dit jaar gereed is. Daarna zal het plan uiteraard met jullie en externe instanties zoals ketenpartners, zorgverzekeraars en IGJ gedeeld worden.

Zoals inmiddels ook bij alle huisartsen bekend is, ligt er nog een (nieuwe) uitdaging. De implementatie van gedifferentieerde tarieven gekoppeld aan een plan om de werkdruk beter te verdelen. Hierover heb ik inmiddels gecommuniceerd en de verwachting is dat er deze week een kleine werkgroep wordt opgezet om een plan van aanpak uit te werken. We werken hierin samen met de HAP’s in de ROAZ regio West. Uiteraard is het streven om de gedifferentieerde tarieven zo snel mogelijk in te voeren, maar we zijn hierin afhankelijk van de zorgverzekeraars die hierover een standpunt moeten innemen. Ook zijn we afhankelijk van nog in ontwikkeling zijnde landelijke kaders en richtlijnen. Ik hou jullie op de hoogte!

Graag wil ik jullie hierbij nogmaals wijzen op de twee avonden die er gepland zijn op 6 en 13 december om gezamenlijk, met medewerkers en huisartsen, na te denken over onze visie, strategie en meerjarig beleid. We hebben jullie expertise en input nodig en hopen op een grote opkomst!

Met onze nieuwe communicatieadviseur, HR, managers, teamleiders en OR werken we aan nieuwe ideeën en plannen om het werkplezier te vergroten, de werkdruk te verlagen, medewerkers te boeien en binden en vooral ook nieuwe medewerkers te werven. Meer daarover binnenkort meer!

Over werkdruk gesproken, de resultaten van het derde kwartaal laten gelukkig zien dat de productie weer enigszins daalt en duidelijk lager ligt dan in het tweede kwartaal (nog wel 8% boven de begrote productie). Gezien het tekort aan triagisten en doktersassistenten is er nog steeds een disbalans tussen vraag en aanbod. Desondanks zijn de prestaties beter dan in het tweede kwartaal. Complimenten dus voor allen werkzaam in de directe patiëntenzorg!

Tot slot wordt er door velen hard gewerkt aan de begroting 2023 en het daarbij behorende jaarplan 2023. Begin december is duidelijk hoe het financiële plaatje eruit ziet en waar we in 2023 op willen inzetten. Voor nu veel leesplezier!

Terug naar overzicht