Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cliëntenraad Huisartsenpost De LIMES voortvarend van start

door Martijn Gort – namens de Cliëntenraad.

Na een periode van voorbereiding en het werven van geschikte leden is in het najaar 2021 de nieuwe cliëntenraad van Huisartsenposten De LIMES van start gegaan. De raad telt drie leden maar kan nog nieuwe leden gebruiken. Tegelijkertijd laat de raad zien ook in de huidige samenstelling al goed op gang te komen. De stem van de patiënt te laten klinken in de spoedeisende huisartsenzorg, daar gaat het om in de cliëntenraad.

Eerste vergadering
De eerste vergadering van de cliëntenraad met Gerben Welling, bestuurder van Huisartsenposten De LIMES, gaf veel energie. “Het eerste overleg heeft een positieve ervaring opgeleverd, op naar een vruchtbare samenwerking”, merkt cliëntenraadslid Nick van Yperen op. Het gesprek ging onder meer over de klachtenfunctionaris die de organisatie wil aannemen en over de begroting voor volgend jaar. Maar ook de zorgen van de bestuurder over de pandemie kwamen aan bod. Hoe bereiden we ons voor op het noodscenario dat de zorg vast zou kunnen lopen onder het toenemende aantal coronabesmettingen?

Stem van de patiënt
Op deze manier wisselen zakelijke beleidsmatige thema’s en alledaagse praktische gevolgen voor de patiënten elkaar af in de cliëntenraad. “De cliëntenraad is een belangrijke katalysator die bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van onze patiëntenzorg. Ik ben blij met manier waarop de leden hun taak ter harte nemen. Ik zie uit naar een prettige samenwerking waarin we elkaar kunnen versterken, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid”, zegt Gerben Welling. De cliëntenraad zal regelmatig met de Raad van Bestuur in gesprek over zaken die het belang van de patiënt raken. Door advies te geven en het bestuur en de koers van Huisartsenposten De LIMES te controleren, wordt de stem van de patiënt gehoord.

Organisatie
Huisartsenposten De LIMES BV (www.huisartsenpostendelimes.nl) is een samenwerkingsverband van de huisartsen van het verzorgingsgebied Zuid-Holland Noord. Deze nieuwe organisatie is op 1 januari 2021 ontstaan uit de fusie van Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland en de Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek. Mensen met belangstelling voor het werk van cliëntenraadslid kunnen contact opnemen met projectleider Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief, door te mailen naar karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl of te bellen
naar 088 – 92 94 038.

Terug naar overzicht