Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

De uitdagingen van besturen

door Quirijn Ruitenberg – aftredend bestuurslid

In 2015 ben ik in het bestuur van de DDDB gegaan om meer betrokken te zijn bij mijn 2e werkplek. Door de vlakke organisatiestructuur voelde ik mij betrokken bij het dagelijks functioneren van de post. Al snel werd duidelijk dat het functioneren als stand alone post de DDDB erg kwetsbaar maakte. Met name in de backoffice waren we erg afhankelijk van een beperkt aantal (zeer goede) medewerkers.

Mede hierdoor ontstond de behoefte om een samenwerkings-traject met de SHR op te starten. Aanvankelijk met als doel om vooral elkaar te ondersteunen in de organisatie en ons hierdoor minder kwetsbaar te maken bij uitval. Maar al snel bleek dat deze samenwerking juridisch en organisatorisch onuitvoerbaar was zonder een daadwerkelijke fusie.

Het hierop volgende fusie-traject werd vervolgens een langdurig, uitvoerig, grondig maar ook interessant proces, met als mooi resultaat Huisartsenposten De LIMES. Erg trots op hetgeen we bereikt hadden wilde ik graag door in het nieuwe bestuur, om zo ons idee verder vorm te geven.

Op datzelfde moment manifesteerde de COVID-19 pandemie zich, als afgevaardigde van het bestuur zat ik in het crisisteam. Hierdoor was ik nauw betrokken bij het opzetten van de Corona Spoed Post. En hier was het fantastisch om te zien hoe goed de samenwerking tussen de posten onderling en de ziekenhuizen en de RAV liep.

Wel merkte ik steeds meer dat de positie van het huidige bestuur een andere is geworden dan voorheen. Het bestuur staat zoals ook juridisch en organisatorisch de bedoeling is, bij een grotere organisatie, meer op afstand. En liggen de dagelijkse uitdagingen en problemen meer bij de directeur/bestuurder en de (medisch) managers. Om deze reden heb ik besloten mij terug te trekken uit het bestuur, om zo plaats te maken voor een andere collega. Want er staan nog een aantal mooie uitdagingen voor de boeg. Bijvoorbeeld de vraag wat te doen met de nachtdiensten, het betrekken van de waarnemers bij de verdeling van de diensten. Maar ook het meedenken en helpen opzetten van een krachtige monodisciplinaire organisatie in de regio.

Terug naar overzicht