Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Drukte en ontwikkelingen op de Huisartsenposten

door Quirina Koehler en Esther Struijk-Menheere – managers  Huisartsenposten

Momenteel is het druk op alle locaties van De LIMES hetgeen wordt onderstreept door de productiecijfers. Er is een toename van het aantal telefoontjes en zelfzorgadviezen. Met name op de zaterdagen is er ook een toename van het aantal consulten maar de druk ligt vooral bij de telefonische triage.  Vermeldenswaard daarbij is dat we in het 1e weekend van april 151 spoedtelefoontjes hebben verwerkt waarvan er maar 1 te laat is opgenomen. Dat is echt heel fijn en super knap in deze bizar drukke omstandigheden.

Een aantal oorzaken van de productiestijging
Het vervallen van de COVID-19 maatregelen met een aantal gevolgen: 

  • De samenleving heeft de nodige virussen in te halen en deze zijn vaak net wat ernstiger in beloop dan we gewend zijn
  • COVID-19 is nog niet over en lastig te scheiden van de griep
  • Feestjes worden georganiseerd met als gevolg dat alcohol- en drugsmisbruik weer meer aan de orde is
  • Sportwedstrijden en trainingen gaan weer door met alle gevolgen van dien
  • En daarnaast blijven we als maatschappij een uitdaging hebben met alle psychosociale problematiek wat veel tijd kost aan de telefoon
  • In de huidige 24uurs maatschappij waarbij men op elk moment van de dag geholpen wil worden en de dagzorg onder druk staat verschuift er meer naar de ANW uren
  • Daar bovenop komen de extra vluchtelingen die naar ons land komen waarbij we met een taalbarrière een extra uitdaging hebben om deze patiënten van de juiste zorg te voorzien.

Dank voor al jullie flexibiliteit in de afgelopen tijd! Heel fijn om te zien dat iedereen meedenkt en inspringt waar nodig. We snappen daarbij ook dat soms de grens is bereikt omdat de diensten erg druk zijn en de afgelopen 2,5 jaar zijn tol eist.

Om de toenemende zorgvraag te kunnen blijven bedienen heeft het management een aantal acties uitgezet.

Werving en selectie
De afdeling HR is druk bezig met de werving en selectie van triagisten, triagisten in opleiding en medisch studenten die als junior triagist ingezet kunnen worden. Ken je mensen, oud collega’s, familie of vrienden die wellicht interesse hebben in 1 van bovenstaande vacatures dan horen we dat graag. Als medewerker van De LIMES krijg je een aanbrengbonus als iemand langere tijd bij ons blijft werken en via jou bij ons terecht komt. De vacature voor medisch student is nog in de maak maar zal de komende dagen online komen en wordt uitgezet bij de studievereniging geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Virtuele samenwerking
De afgelopen weken is het een aantal keer voorgekomen dat het niet altijd evenredig druk was op de verschillende locaties en ook dat er is ingesprongen voor elkaar. We zijn erg blij dat dit soort initiatieven er zijn. We weten ook dat sommige medewerkers hier aan moeten wennen en/of wat meer richtlijnen nodig hebben om dit op te pakken. Deze geluiden vinden we belangrijk en nemen we serieus. Om de werkdruk het hoofd te bieden is besloten om binnenkort een ‘virtuele samenwerking’ te realiseren tussen de triagisten van alle posten van De LIMES.Dit houdt in dat triagisten op termijn gaan inloggen op alle lijnen van De LIMES. We begrijpen heel goed dat daarvoor goede afspraken nodig zijn, zeker omdat er nog op veel fronten verschil in werkwijze bestaat tussen de posten.  We gaan hier dan ook naar toe werken, wat start met een goede inventarisatie van hetgeen nodig is voor een goede ‘virtuele’ samenwerking over de locaties heen.  

Recent hebben we met de ‘Werkgroep Spoedlijn’ gebrainstormd over het in de nacht samenwerken voor de spoedlijn en welke werkafspraken daarvoor nodig zouden zijn, deze brainstorm wordt nu breder getrokken. Er zal geïnventariseerd worden welke werkafspraken nodig zijn om verdere stappen te maken in de samenwerking tussen de posten. Ingrid Ludlage zal vanuit haar rol als projectmedewerker hier een trekkersrol in aannemen. Zij zal samen met de werkgroep en met input van jullie als triagist de benodigde informatie ophalen en op papier zetten. We zien het liefst dat Ingrid dit samen met een collega uit Voorhout gaat oppakken. Wil je deze inventarisatie samen met Ingrid doen, meld je dan aan bij Quirina Koehler. Op basis van de gemaakte inventarisatie kunnen we met een meer concreet en stapsgewijs plan komen om tot die benodigde samenwerking te komen. Ingrid en de nog in te vullen collega uit Voorhout, halen input voor de benodigde werkafspraken en randvoorwaarden op bij de verschillende posten. Jullie input en voorstellen zijn dan ook zeer welkom.

Twee voorwaarden zijn alvast opgesteld:

  • Voor de patiënt verandert er niets. Die belt gewoon de bekende lijn.
  • Voor de triagist maakt het niet uit op welke locatie zij zit want mee bellen met de andere locatie kan vanuit elke locatie.

Uitwisseling
De komende tijd zal een groep van 10 medewerkers die zich vrijwillig hebben aangemeld ingewerkt worden op de locatie waar ze nog niet bekend zijn. Fijn dat deze mensen zich hebben aangemeld; dat geeft ook flexibiliteit in het roosteren en zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen en van elkaar kunnen leren.

Terug naar overzicht