Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Eenmalige zorgbonus

door Cora Hoogenboom – namens afdeling HR

Afgelopen juli hebben wij voor De LIMES de aanvraag voor de eenmalige zorgbonus 2021 ingediend. Van de overheid hebben wij de volgende informatie ontvangen:

Eerder hebben wij u gemeld dat de termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag tot vaststelling 13 weken is. Deze informatie is onjuist. In de regeling (artikel 15 sub 5) staat de juiste termijn van 22 weken. Onze excuses voor deze fout.

Omdat de steekproef in de vakantieperiode is uitgevoerd, was het voor veel aanvragers niet mogelijk in deze periode te reageren. Daarom is het ons niet gelukt de steekproef op tijd af te ronden. Dat heeft tot gevolg dat de beslistermijn van 22 weken na het indienen van uw aanvraag naar verwachting niet wordt gehaald. Deze beslistermijn zal daarom worden verlengd met 8 weken.

Dit heeft tot gevolg dat de uitbetaling van de eenmalige zorgbonus niet meer in 2021 zal plaatsvinden. We hadden gehoopt de uitbetaling in oktober te kunnen doen, maar nu de beslistermijn 22 weken bedraagt, en ook nog met 8 weken verlengd is, zal dat niet lukken. De verwachting is nu dat de uitbetaling omstreeks februari 2022 zal plaatsvinden.

Terug naar overzicht