Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Harmonisatie inventaris visite-auto’s

door Hans Essers- – medisch manager en Erwin Troost – coördinator chauffeurs

1Ibrahim Boran Unsplash

In nauw overleg met de medisch managers van De LIMES en de Kwaliteitscommissie is onlangs de inventaris van de visiteauto’s voor alle De LIMES-locaties nagelopen door auteurs. Aanpassingen zijn doorgevoerd conform de richtlijnen NHG en Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Klik HIER voor de richtlijnen.

Verder kwam deze aanpassing voort uit de wens om de inhoud te harmoniseren op alle drie de locaties van De LIMES in verband met waarnemend huisartsen en chauffeurs die namens Meditaxi op alle auto’s kunnen werken. Ook was er de noodzaak om goed te kijken naar de beperkte beschikbare ruimte in koffers en auto’s. Dit betekent dat we medicatie en apparatuur die nauwelijks gebruikt werden hebben geschrapt. Zoals elders wordt aangestipt, hebben we tranexaminezuur op de auto (en HAP) beschikbaar gesteld om neusbloedingen te behandelen. 

Verder willen we gebruik maken van de gelegenheid om nog aan te geven hoe tijdens visites patiënten thuis medicatie kunnen krijgen:

  1. ter hand gesteld door de huisarts, dus meteen toedienen uit koffer (imm terugbestellen)  
  2. laten bezorgen via taxiservice vanuit dienstapotheek
  3. op te halen bij dienstapotheek (Voorhout) door mantelzorger.

Anekdotisch rapporteren chauffeurs dat ze na een eerdere visite terugkomen bij een patiënt, en de eerder afgesproken medicijnen niet zijn afgehaald door patiënt/mantelzorger. Let dus op of het afgesproken beleid goed nagevolgd kan worden!

Ook graag aandacht voor medicijnbewaking; bij twijfel en zeker bij voorschrijven antibiotica moet dit gecontroleerd worden, hetzij zelf in Topicus (denk ook aan gebruik maken laptop) of telefonisch met apotheker(assistente). 

Tot slot hebben we, om beter voorbereid te zijn op (gelukkig zeer zeldzame) medische noodsituaties, besloten om disposable ambu-ballonnen inclusief kinder-opzetstukken op de auto en HAP te plaatsen. Dit n.a.v. enkele incidenten en verzoeken vanuit de organisatie. Uiteraard indien men zich bekwaam voelt om dit toe te passen, we zullen inzetten om dit te zijner tijd mee te nemen in een reanimatie-training. 

Terug naar overzicht