Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Interne audit legt praktijk bloot bij urgentiecoderingen

In de eerste helft van 2023 is een interne audit uitgevoerd op het protocol “urgentiecoderingen”. Aanpassingen in het protocol waren de aanleiding. Aanpassingen waren doorgevoerd op basis van de resultaten uit verschillende calamiteit- en incidentonderzoeken. Het nieuwe protocol hebben we al meerdere keren onder de aandacht gebracht. De interne audit maakt duidelijk hoe dit protocol in de praktijk wordt uitgevoerd. De volgende conclusies zijn getrokken:

  1. Informatie i’tjes worden niet altijd door triagisten gebruikt. Aangezien hier af en toe iets in wijzigt is dit ook voor ervaren triagisten belangrijk om nog te lezen.
  2. Onduidelijk is of alle regieartsen op de hoogte zijn van de informatie i’tjes.
  3. In het protocol staat dat maximaal met 1 urgentie afgeschaald mag worden. Sommige medewerkers schalen 2 urgenties af.
  4. In het protocol staat dat afschalen alleen in overleg met de regiearts mag. Sommige medewerkers denken dat 1 urgentie afschalen zonder overleg mag.
  5. Na het afronden van de triage kan de urgentie ook nog gewijzigd worden, maar dan vraagt het systeem niet meer naar een reden van wijziging. Noteren waarom wordt op- of afgeschaald blijft belangrijk.
  6. Niet alle medewerkers noteren wanneer een contact wordt opgeschaald of afgeschaald.
  7. Er zijn geen werkafspraken op welke plaats de argumentatie (voor het af- of opschalen van de urgentie) genoteerd wordt.
  8. Verschil in werkwijze visites. Bij locatie Leiderdorp worden alle visites overlegd met regiearts. Bij locatie Voorhout worden niet alle visites overlegd met regiearts.

Resultaten van een interne audit worden altijd besproken met enkele leden uit het managementteam. In dat overleg wordt bepaald voor welke bevindingen verbetermaatregelen worden uitgewerkt.  

Terug naar overzicht