Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws juni 2020

Vanwege de Corona pandemie, is het tijdelijk mogelijk gemaakt om versneld aan te sluiten op het LSP. Enkele praktijken hebben hier gebruik van gemaakt en wij delen graag tips om het gebruik van het LSP te optimaliseren.

Zo is het voor de patiënt op drie manieren mogelijk om zijn of haar toestemming te geven voor het delen van de professionele samenvatting van huisartsen:

  • Mondelinge toestemming aan de balie;
  • Schriftelijke toestemming met een toestemmingsformulier;
  • Online toestemming, mits uw praktijk is aangemeld bij VECOZO.

In het portaal van www.volgjezorg.nl kan de patiënt zijn medische gegevens volgen en zien welke zorgverlener medische gegevens beschikbaar heeft gesteld. In het portaal kan elke burger toestemming geven (of deze intrekken) aan zijn huisarts, apotheker en gezondheidscentrum. Daarnaast kan hij zien welke zorgverlener gegevens heeft opgevraagd en wanneer.

Online toestemming mogelijk maken

Patiënten kunnen online toestemming regelen voor het uitwisselen van hun medische gegevens via het LSP. Dit kan echter alleen als uw praktijk hiervoor is aangemeld! Om dit mogelijk te maken, dient uw praktijk bij de dienst opt-in van VECOZO aangemeld te worden via www.vecozo.nl. Door in te loggen bij uw VECOZO-portaal, kunt u zien welke patiënt toestemming heeft gegeven. Als huisarts ontvangt u een notificatie wanneer een patiënt online toestemming heeft gegeven. Vervolgens kunt u deze toestemming verwerken in uw eigen systeem.

Reguliere toestemming vs. “Corona opt-in”

De reguliere werkwijze, waarbij de patiënt om toestemming (opt-in) wordt gevraagd, is tijdens de Corona-crisis tijdelijk veranderd. Voorheen werd na een toestemmingsvraag een toestemming – ook wel ‘opt-in’ genoemd – of een ‘nee’ geregistreerd in het HIS. Op het moment is er tijdelijk sprake van een zogenaamde ‘Corona opt-in’, waarbij de zorgprofessionals op de HAP en de SEH de professionele samenvatting kunnen opvragen van patienten die voorheen geen keuze hebben doorgegeven én op dat moment niet aanspreekbaar zijn. Opvraging is enkel mogelijk indien de huisartsenpraktijk van de patient in kwestie is aangesloten op het LSP. Daarnaast is de professionele samenvatting van patienten die reeds ‘nee’ hebben geantwoord op de toestemmingsvraag, nog steeds niet inzichtelijk. Deze situatie is tijdelijk van aard; na afloop van de crisis zijn de Corona opt-ins niet langer raadpleegbaar. Het is dan ook van belang om de reguliere toestemmingsvraag te blijven stellen aan uw patienten, zodat hun professionele samenvatting ook ná de crisis nog kan worden opgevraagd.

Toepassingen in uw praktijk

Wit u de patiënten bereiken die u niet zo vaak in uw praktijk ziet? Of wilt u patiënten met een migratie-achtergrond informeren? Wellicht is het een goede mogelijkheid om deze patiënten per mail of brief te informeren hoe zij hun toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens kunnen regelen. VZVZ heeft materiaal beschikbaar waarmee u deze patiënten eenvoudig kunt bereiken, zoals voorlichtingsfolders in verschillende talen, posters en animatiefilmpjes. Het promotiemateriaal is gratis te bestellen via de webshop.

Heeft u vragen met betrekking tot het Corona opt-in? Kunt u nog hulp gebruiken om uw patiënten te informeren over het LSP, toestemming te vragen of toestemming vast te leggen? Of heeft u andere vragen over het LSP? Neem contact op met Leonieke van Willigen (lvanwilligen@sleutelnet.nl) of Simon Wils (swils@sleutelnet.nl) van Sleutelnet via of via 071-5140130.

Terug naar overzicht