Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

LSP nieuws september 2020 door Sleutelnet

Vanwege het Corona opt-in zijn, veel meer dossiers ineens succesvol opvraagbaar en hier is de kwaliteit van de zorg erg bij gebaat. Het is echter zo dat een (tijdelijk) Corona opt-in niet geldt als een regulier opt-in en hierom is het zaak om uw patiënten wel nog steeds om een regulier opt-in te vragen. Wanneer het Corona opt-in wordt teruggedraaid, zijn de dossiers van patiënten die niet via een regulier opt-in hun toestemming geregeld hebben niet langer beschikbaar. Hieronder volgen enkele tips & tricks voor manieren waarop u reguliere opt-ins kunt verkrijgen.

LSP tips & tricks

 • De griepprikactie is een goede gelegenheid om een kwetsbare patiëntengroepen te bereiken voor wie het extra van belang is dat hun medische gegevens beschikbaar zijn. Wanneer u de oproep voor de griepprik de deur uit doet, is dit wellicht een goede gelegenheid om een LSP-toestemmingsformulier mee te sturen, of op de achterkant van de oproep te printen. Vergeet echter niet om altijd een informatiefolder (mee) te sturen. Vervolgens kunt u een speciale bus in uw praktijk plaatsen waar toestemmingsformulieren in verzameld kunnen worden. Zo hoeven uw medewerkers de toestemmingsformulieren niet persoonlijk in ontvangst te nemen. Mocht u hulp willen hebben bij het opstellen van een begeleidende brief, of over het gebruik van informatiematerialen, dan is Sleutelnet altijd bereid om u hierbij te ondersteunen.
 • Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van het LSP. Wanneer alle medewerkers de patiënten die bij u in de praktijk komen consequent en actief benaderen over het LSP levert dat veel opt-ins op. Onder de tips & tricks staat extra informatie over trainingen die zowel door artsen als door assistenten gevolgd kunnen worden over het gebruik van het LSP.
 • Zorg dat het LSP zichtbaar is binnen uw praktijk. Dit kunt u bereiken door affiches op te hangen in de wachtkamer, op deuren of muren in uw praktijk of op het mededelingenbord. Via de webshop van VZVZ is mogelijk om gratis materiaal te downloaden of bestellen en vervolgens te verspreiden. Daarnaast heeft VZVZ ook een ondertitelde versie van de animatiefilm “hoe werkt het LSP” beschikbaar via de volgende link. Deze kunt u (eventueel zonder geluid) afspelen in de wachtruimte van uw praktijk.
 • Maak gebruik van mondelinge toestemming. Juridisch gezien is het voldoende om mondeling toestemming te vragen. Dit betekent dat de assistente elke patiënt aan de balie mondeling om toestemming kan vragen. Het is dan echter wel noodzakelijk om een informatiefolder aan de patiënt te overhandigen. Deze zijn in het Nederlands beschikbaar, maar ook in verschillende andere talen en kunnen hier gevonden worden. Naast het overhandigen van de informatiefolder dient in het HIS een opmerking genoteerd te worden dat de patiënt “mondelinge toestemming heeft verleend”. Hier dient ook de datum in het opmerkingenveld genoteerd te worden.
 • Ga een samenwerking aan met een lokale apotheek. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken, waarmee patiënten in één keer toestemming kunnen geven voor zowel de apotheek als de huisarts. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken om de formulieren één keer per week uit te wisselen. Dit kost initieel misschien wat tijd, maar levert u ook veel op. Het is namelijk zo dat patiënten met herhaalrecepten regelmatig in de apotheek komen, maar zij komen wellicht niet regelmatig bij u in de huisartsenpraktijk. Het is dan ook lastiger om deze patiënten te bereiken. Met een gecombineerd toestemmingsformulier kunt u deze patiënten dan toch bereiken.
 • Op het moment is het vanwege het Corona opt-in alleen op individueel niveau en niet via een query mogelijk om te zien of uw patiënt al op de reguliere wijze toestemming voor het LSP heeft gegeven. Het is dan ook handig om dit bij (kwetsbare) patiënten op individueel niveau na te gaan.

LSP-trainingen

Het is belangrijk dat zowel de huisarts als de assistent er goed van op de hoogte is hoe het LSP werkt. De assistent kan een belangrijke rol spelen in het stellen van de toestemmingsvraag aan patiënten. Daarom biedt VZVZ online trainingen aan om zowel huisartsen als assistenten te trainen in het gebruik van het LSP. Enkele zaken die tijdens de training aan bod komen zijn:

 • Wat het Landelijk Schakelpunt is en hoe het werkt;
 • Welke zorgverleners welke gegevens kunnen aanmelden en opvragen bij het Landelijk Schakelpunt;
 • Het Landelijk Schakelpunt uitleggen aan patiënten;
 • De meest gestelde vragen over het Landelijk Schakelpunt beantwoorden;
 • Op een correcte wijze toestemming vragen aan patiënten.

De basistrainingen van het Landelijk Schakelpunt worden door VZVZ op de volgende dagen online aangeboden:

 • Woensdag 23 september 2020 van 12:00 – 13:00 uur
 • Donderdag 8 oktober 2020 van 12:00 – 13:00 uur

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor één van de trainingen.

Sleutelnet kan ook trainingen in fysieke vorm faciliteren, die voor uw praktijk op maat gemaakt zijn. Voor meer informatie over deze trainingen kunt u met Simon Wils (swils@sleutelnet.nl) Leonieke van Willigen (lvanwilligen@sleutelnet.nl) per mail of telefonisch via 071-5140130 contact opnemen. Wij zijn ook bereikbaar voor vragen met betrekking tot het Corona opt-in of andere vragen met betrekking tot het LSP.

Terug naar overzicht