Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Resultaten patiënten-ervaringsonderzoek HP De LIMES

door Mathilda Boer – kwaliteitsfunctionaris en Corline de Groot – bestuurssecretaris

In de periode 21 november 2022 tot 11 januari 2023 is een driejaarlijks patiënten-ervaringsonderzoek gehouden. Het onderzoek werd uitbesteed aan Qualizorg BV (Qualiview) te Deventer om de onafhankelijkheid hiervan te waarborgen.

De volgende methodieken zijn gebruikt: SMS bevraging (vanuit het Vcare telefoniesysteem) d.m.v. een generieke URL, kaartjes met QR code (beschikbaar in wachtkamers en visitewagens) en een link op de website van www.huisartsenpostendelimes.nl.

Resultaten in het kort:

Telefonische triage
In totaal hebben 173 patiënten, die telefonisch contact met één van triagecentra in Voorhout of Leiderdorp, hun oordeel gegeven. Hiervan zijn 80 patiënten daadwerkelijk op een HAP locatie in Alphen aan den Rijn, Leiderdorp of Voorhout gezien. Van de respondenten heeft 93% (n=161) aangegeven dat het contact met de Huisartsenposten voldaan heeft aan hun verwachtingen. Twaalf respondenten waren het oneens met deze stelling. Er zijn geen noemenswaardige  verschillen in de ervaring van respondenten tussen de verschillende HAP locaties. 

Indien een patiënt niet gezien was op een huisartsenpost vond de overgrote meerderheid dat zij voldoende geholpen waren via de telefoon. 162 respondenten van de 167 geven de triagisten een cijfer tussen de 7 en 10 (op een schaal van 1-10), waarvan maar liefst 151 patiënten de triagist met een 8 tot 10 beoordelen (gemiddeld een 9,0).

Consult
67 van de 71 respondenten geven de huisarts een cijfer tussen de 7 en 10 (op een schaal van 1-10), waarvan maar liefst 60 patiënten de huisarts met een 8 tot 10 beoordelen (gemiddeld een 8,5). 

Visite
Een kleine groep respondenten (n=11) heeft de vragenlijst ingevuld m.b.t. hun ervaring met het visiteteam. 91% was tevreden over de goede samenwerking tussen de  huisarts en de chauffeur.

Organisatie
Van de respondenten hebben 113 een aantal vragen ingevuld over de organisatie van de huisartsenpost. 62% weet wat zij moeten doen als zij niet tevreden zijn of een klacht willen melden. 92% weet dat de informatie over het contact met de huisartsenpost wordt doorgegeven aan de eigen huisarts. 35% heeft eerst de website geraadpleegd voor advies of u naar de huisarts moet. 92% van de respondenten heeft het telefoonnummer van de HAP eenvoudig gevonden.

Tot slot krijgt HP De LIMES een rapportcijfer tussen de 7-10 van 98% van de respondenten (gemiddeld een 8,5).

Opvallendste opmerkingen respondenten:

  1. Overwegend zeer positieve feedback over de vriendelijke en deskundige bejegening door de triagisten aan de telefoon;
  2. De patiënten, die gezien zijn op een HAP locatie, zijn overwegend lovend over de mate van deskundigheid en de tijd die de huisarts nam voor zorgvuldig onderzoek. De wat mindere positieve feedback heeft betrekking op het niet serieus nemen van klachten bij een kind;
  3. Fijn om medische foto’s te kunnen delen;
  4. Duidelijkere verwijzing naar HP De LIMES op praktijkwebsites aangesloten huisartsen;      
  5. Minder dan de helft van de respondenten weten niet wat zij moeten doen als zij ontevreden zijn en een klacht willen indienen.  

Het management zal waar mogelijk en zinvol verbeteringen doorvoeren.  

Terug naar overzicht