Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Stand van zaken zorgcoördinatie

Met het IZA hebben zorgsector, verzekeraars en overheid in het najaar van 2022 samen vastgesteld dat het anders moet in de zorg. Met de driedubbele vergrijzing (ouder wordende burgers, mantelzorgers en personeel) is de huidige vorm van zorgverlenen niet meer houdbaar. De huidige situatie dat 1 op de 6 Nederlanders in de zorg werkt zou dan toegroeien naar 1 op de 4: dat is onmogelijk. Daarom wordt er nu echt werk gemaakt van veranderingen: door meer samen te werken in plaats van te concurreren. Zorgcoördinatie is 1 van de thema’s: coördineren dat een patiënt sneller op de juiste plek is (ook wel Juiste zorg op de Juiste plek; JZOJP).

Wij participeren in een regionaal project Zorgcoördinatie. Samen met partijen zoals de Meldkamer Ambulancedienst, Wijkverpleging en GGZ. We focussen op het deel van de patiënten dat nu niet meteen op de juiste plek komt en wat dus onnodig veel kostbare tijd kost. We proberen heel concreet te maken in welke situaties we het anders kunnen organiseren. Dit gaat bijvoorbeeld over:

  • Ruimere openingstijden van de acute wijkverpleging (in onze regio hebben we de ReBOZ, maar dat is vooralsnog alleen in de nacht).
  • Concrete situaties waarin de huisartsenpost na triage de Acute wijkverpleging kan inzetten i.p.v. een visite huisarts. We werken nu eerst 4 situaties uit: vallen, katheter, bloedneus, diabetes ontregeld.
  • Meer beschikbaarheid GGZ: op 18 september was er een meeting met GGZ Rivierduinen, RAVHM, Huisartsenposten De LIMES en Huisartsenpost Midden Holland om concrete stappen te gaan zetten. De POH GGZ Spoed die op zaterdag, zondag en feestdagen voor de Huisartsenposten beschikbaar is, is al een mooi voorbeeld.
  • Afstemming tussen Huisartsenpost en Ambulancedienst over de raakvlakken. Er is een nieuw Convenant opgesteld met verbeterde afspraken wie wanneer ingezet kan worden: binnenkort volgt informatie wat dit inhoudt.

Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Dat horen we graag per mail corrie.vellema@hpdelimes.nl

Terug naar overzicht