Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Uitbetaling vacatiegelden

door Marion Horstink – business controller a.i.

Wat zijn vacatiegelden en hoe werkt de uitbetaling hiervan?             

Vacatiegeld is een vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering. Er bestaat soms wat onduidelijkheid over hoe de vacatiegelden uitbetaald worden. Ondanks een instructie en een vast format blijken er toch nog vragen te zijn. Dat is vervelend. Vandaar dat we hier nog een keer extra aandacht aan besteden.

Er is – sinds april 2021 – een nieuwe instructie over hoe de vacatiegelden uitbetaald worden. Deze kunnen jullie terugvinden in het kwaliteitshandboek. Voor het gemak voeg ik bijlage A KLIK HIER, instructie uit het handboek toe. Deze instructie is onlangs bijgewerkt (VIM commissie is toegevoegd). Het format van de presentielijst, bijlage B, voeg ik ook bij KLIK HIER

De ‘nieuwe’ werkwijze betreft het uitbetalen vacatiegelden voor deelname aan vergaderingen van de volgende commissies: LEES MEER>>

 • VIM *) – sinds juni 2021
 • Kwaliteitscommissie
 • Klankbordgroep (per locatie)
 • Roostercommissie
 • Overleg Regieartsen (artsen, waarnemers, etc.)

*) De werkwijze bij de VIM betreft enkel de deelname aan de vergaderingen. Dus niet de tijdbesteding die hier eventueel nog uit voortvloeit zoals onderzoek, schrijven van rapporten, e.d. Deze tijdbesteding brengt de deelnemer (i.c. huisarts of externe) apart in rekening met een factuur (hier geldt: “vrijgesteld van BTW”). Het tarief per uur bedraagt € 81,13. De factuur gelieve in PDF sturen naar facturen@hpdelimes.nl . Vermeld minimaal op de factuur: naam voorzitter VIM, welke werkzaamheden u heeft uitgevoerd, bijv. VIM onderzoek maand april 2021, zodat de afhandeling van uw factuur snel verloopt. 

Aandachtspunten: 

 • FA neemt enkel presentielijsten in behandeling als deze door de voorzitter zijn opgestuurd
 • Het vacatiegeld is per vergadering vastgesteld op € 202,83 (= 2,5 uur a € 81,13) 
 • Medewerkers die in dienst zijn, regelen hun aanwezigheid met hun leidinggevende

Wij verwijzen voor een meer uitgebreide instructie van de werkwijze naar de meegestuurde bijlagen.

Er geldt een andere werkwijze voor uitbetalen vacatiegelden bij deelname aan:

 • Regionale Onderzoekscommissie (Calamiteiten)
 • BOT
 • crisisteam
 • intervisiegroepen
 • Medewerkers van De LIMES regelen e.e.a. met hun leidinggevende;
 • Huisartsen sturen een (eigen) factuur met daarop de bestede uren (tarief € 81,13 en vrijgesteld van BTW). Op factuur vermeld u de naam van de voorzitter van de vergadering/commissie en omschrijving van de werkzaamheden + periode, zodat degene die uw factuur controleert deze snel kan verwerken. Stuur uw factuur in PDF naarfacturen@hpdelimes.nl

Let op: alle oude werkwijzen voor het uitbetalen van vacatiegelden, die ooit golden bij de oude SHR en de oude DDDB, zijn per juli 2021 niet meer geldig.

Terug naar overzicht