Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Verduidelijking brief ActiVite over nachtzorg

Recent is er vanuit ActiVite, via de palliatief verpleegkundigen, een brief gestuurd aan de huisartsen over nachtzorg. De oproep van de brief is vooral bedoeld als: beloof niet teveel aan de patiënt en laat de beoordeling over aan de palliatief verpleegkundige/wijkverpleegkundige (een vergelijkbare oproep doet de wijkverpleging vaak aan artsen in de ziekenhuizen m.b.t. de te verwachten thuiszorg.
Hierbij nog enige verduidelijking:

  • Bij de start van ReBOZ (samenwerkende thuiszorgorganisaties in de nacht m.b.t. acute wijkverpleging) is een visie op nachtzorg ontwikkeld door de betreffende thuiszorgorganisaties. Dit komt globaal neer op: in de nacht slaap je en zijn er geen geplande zorgmomenten. Deze visie was uitgangspunt voor waar de ReBOZ wel en niet voor was. En leidde bijvoorbeeld tot anders plannen van zorgmomenten en meer oplossingen m.b.t. hulpmiddelen.
  • De brief die recent gestuurd is gaat NIET over de inzet van de ReBOZ: dit blijft ongewijzigd (en wordt binnenkort zelfs uitgebreidmet de zorgpaden die we onder de vlag van zorgcoördinatie afspreken).
  • De brief die recent gestuurd is gaat WEL om terminale nachtzorg, oftewel ‘waakzorg’ (in de brief PTZ genoemd: palliatief terminale zorg).PTZ is iemand die een hele nacht bij een patiënt aanwezig is. De reden waarom dit aangevraagd wordt kan heel divers zijn en gaat lang niet altijd om echte ‘zorgverlening’. Zoals met alle wijkverpleging is een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig (en moet de wijkverpleegkundige zich houden aan de kaders van de ZVW). Hierin is weinig ruimte voor dergelijke langdurige zorg. Met de brief van Activite wordt aangegeven dat nog kritischer gekeken gaat worden naar de noodzaak en naar mogelijke alternatieven (bijv. ook een aantal nachten door familie of andere mantelzorgers of medisch studenten of vrijwilligers). Er wordt ook naar mogelijkheden gekeken om tijdelijk een zorgverlener in te zetten tot een alternatief gerealiseerd is.  Dit was al eerder ingezet door ActiVite en wordt nu dus verder aangescherpt tot een beleid van ‘Nee, tenzij’. Dit sluit aan bij de landelijke beweging dat daar waar mogelijk meer taken van de formele naar de informele zorg verplaatst worden (‘passende zorg’).
Terug naar overzicht