Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Werkbegeleiders gezocht voor locatie Leiderdorp

door de teamleiding Alphen en Leiderdorp

Ben jij die coachende collega met veel ervaring die graag anderen verder helpt om een goede triagist te worden of te blijven? Lees dan verder>

Zoals in een uitgebreide mail half april (2021) is aangekondigd, gaan we in Leiderdorp en Alphen volgens de ‘methode Voorhout’ werken. Heel concreet betekent dit dat we met eigen werkbegeleiders gaan werken voor de locatie Leiderdorp. Deze werkbegeleiders begeleiden collega-triagisten bij hun verbeterpunten en zijn in staat audits uit te voeren. Omdat je daarmee een voorbeeldfunctie hebt naar je collega’s, verwachten we dat je een stabiel beeld laat zien van je eigen audits, dat wil zeggen dat je laatste twee audits voldoende zijn geweest (2 uit 3 en/of 3 uit 3). 

Hoe gaan we te werk? Iedereen die zichzelf geschikt acht en ook aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan zich binnen 2 weken na vandaag per mail aanmelden bij Lieke Kralt (Algemeen Secretariaat) via e-mailadres lieke.kralt@hpdelimes.nl. Daarna volgen korte gesprekken. Wij streven ernaar om voorlopig met 3 à 4 werkbegeleiders te gaan werken. Als jij een van de werkbegeleiders wordt, dan volg je een opleiding bij Auxilio (2 aparte dagdelen) en doe je het werk op afroepbasis.  

Taakvereisten en competenties:

De taakvereisten 

  • Minimaal één jaar werkzaam als triagist bij de HAP en in het bezit van een geldig Triagediploma; 
  • Heeft actuele kennis van en inzicht in de wettelijke regelgeving, richtlijnen, geldende procedures en beroepsnormen ten aanzien van triage op de huisartsenpost; 
  • Ondersteunt de richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de triage op de huisartsenpost, interpreteert ze en past ze beredeneerd toe; 
  • Is in staat tekortkomingen in eigen kennis en vaardigheden ten aanzien van triage, NHG-richtlijnen en bijbehorende gebruikte versie van de NTS-applicatie en/of NHG-TriageWijzer vast te stellen en deze aan te vullen; 
  • Is bereid om periodiek scholing te volgen op het gebied van audits; 
  • Heeft kennis van en inzicht in de gebruikte versie van de NTS-applicatie en/of NHG-TriageWijzer en kan de triage aan de hand van dit systeem uitvoeren; 
  • Neemt initiatief om geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen ontwikkelingen op het vakgebied van de triagist en ten aanzien van NHG-richtlijnen en bijbehorende gebruikte versie van de NTS-applicatie en/of NHG-TriageWijzer. 

De competenties 

  • Systematisch analyseren: het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen; 
  • Helikopterview: het overzicht houden over de delen en het geheel van een vraagstuk, gegevens of project. 
  • Objectiviteit: het afgaan op de aanwezige informatie zonder zich te laten beïnvloeden door voorkeuren of invloeden van buitenaf. 
Terug naar overzicht