Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Workflow pilot van Topicus en Door2doc live bij DDDB

door Remco Rosmulder

In de auto is routenavigatie tegenwoordig een haast onmisbare ondersteuning. Op de huisartsenposten van DDDB en SHR is een nieuw, soortgelijk systeem beschikbaar maar dan voor de planning van consulten: een ‘planningsnavigatie’. Hiermee willen we huisartsen en triagisten meer tijd geven voor patiëntenzorg en wachttijden voor patiënten verkorten.

De planningsondersteuning helpt om het werk beter te spreiden, beter te anticiperen op toenemende drukte en verwachtingen van patiënten te managen. Triagisten ontvangen bij het plannen van een consult in Topicus HAP nu direct een afspraakvoorstel van Door2doc. De voorstellen houden automatisch rekening met urgentie van de zorgvraag, reistijden, actuele drukte en de optimale bezetting.

Live-gang

De DDDB in Voorhout had de primeur met de livegang op woensdag 9 oktober. De livegang bij de SHR is gepland op woensdag 13 november aanstaande. Op 17 oktober zal er een tussenevaluatie plaatsvinden. De trainingen bij SHR vinden plaats op 1, 4 en 11 november aanstaande.

Nieuw plannen is anders werken

De pilot met het nieuwe plannen heeft gevolgen voor de planning en coördinatie van de consulten. Een kort overzicht van wat er zoal verandert:

  • planning van U3/U4-consulten in kwartieren zodat de geplande tijd beter past bij de bestede tijd (en spoedconsulten minder verstoring opleveren)
  • planning van U2/U1-consulten verloopt hier tussendoor vanuit de urgentbalk/spoedbalk
  • betere coördinatie van de actuele huisartsencapaciteit voor de stip/regie-triagist in samenwerking met de huisartsen
  • ondersteuning om U4-consulten verder vooruit te plannen en alleen een afspraak(voorstel) te geven indien de bezetting het toelaat
  • ondersteuning bij het tijdig oproepen van de achterwacht

Actuele verwachtingen over wachttijden

Als onderdeel van de pilot zien patiënten in de wachtkamers (en op de websites van de posten) straks actuele informatie over eventuele wachttijden op hun geplande consult. Dit verloopt geheel automatisch vanuit de systemen van Topicus en Door2doc (uitgaande van accurate registratie!). De coördinerend triagist kan een spoedmelding activeren om wachtende patiënten direct op de hoogte te stellen in geval van een calamiteit.

Doelen van de pilot

Met de pilot willen we kortere wachttijden voor patiënten bereiken (afspraak is afspraak). Daarnaast beogen we meer werkplezier voor de triagisten (eenvoudiger en sneller een goede afspraaktijd plannen en betere coördinatie) en voor de huisartsen (minder vertraging en uitloop, betere sturing op spoed en actuele bezetting).

Terug naar overzicht