Huisartsenposten De LIMES

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Beschikbaarheid POH GGZ Spoed ook op locatie Voorhout

door Corline de Groot – bestuurssecretaris en Hans Essers – medisch manager

In het weekend van 20 en 21 november kan de POH GGZ Spoed naast de locatie Leiderdorp ook ingezet worden door de locatie Voorhout. Ieder weekend en op feestdagen tussen 10.00 en 20.00 uur draait een POH GGZ Spoed een beschikbaarheidsdienst vanaf zijn/haar woonadres. De POH GGZ Spoed is d.m.v. een intern 800-nummer in Vcare operator telefonisch te raadplegen om een patiënt over te dragen voor een consult.

Voor wie?
Het gaat om zorg die -niet acuut- maar wel voor dringende GGZ hulpvragen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Deze vorm van taakdifferentiatie is in de regio’s Kennemerland en Rotterdam al enige jaren  succesvol gebleken en is inmiddels ook in Leiderdorp positief geëvalueerd. Reden om ook in Voorhout de triagisten en regieartsen te ondersteunen bij het terugdringen van de werkdruk en het regelen van zorgvuldige zorg door de inzet van een POH GGZ Spoed. GGZ patiënten kosten vaak tijd. De deskundigheid van de POH GGZ Spoed zorgt dat zij deze groep kunnen overnemen, de patiënt vanuit GGZ expertise beoordelen en de juiste vervolgstap initiëren. Omdat de POH GGZ Spoed meer tijd voor het consult kunnen uittrekken dan de triagist of de huisarts, kunnen zij patiënten voldoende aandacht geven maar vooral ook rust bieden.

Praktische werkwijze
Na (telefonische) triage en vermoeden psychosociale problematiek kan in overleg met de regiearts de POH GGZ Spoed ingeschakeld worden. De POH GGZ Spoed neemt het contact over met een telefonisch consult of middels beeldbellen. Registratie vindt plaats in Topicus, nadat de POH GGZ  Spoed met de regiearts overlegt heeft over het (vervolg)beleid. De regiearts blijft natuurlijk eindverantwoordelijk en fiatteert het contact. De POH GGZ Spoed is een BIG-geregistreerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met ruime werkervaring.
KLIK HIER voor de volledige werkwijze.

Crisisdienst GGZ Rivierduinen
Met de crisisdienst zijn goede afspraken gemaakt. De POH GGZ Spoed kan indien noodzakelijk geacht  bemiddelen in de overdracht van een patiënt naar de crisisdienst. Mocht een patiënt beter af zijn bij een beoordeling door de crisisdienst (b.v. eerder in zorg geweest) kunnen in goed overleg met de crisisdienst uitzonderingen gemaakt worden.

Terug naar overzicht