Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ervaringsonderzoek 2019

Door Corline de Groot en Martine de Clercq

Acties naar aanleiding van de resultaten uit het ervaringsonderzoek 2019

Uit resultaten van  de enquête kwamen de volgende knelpunten naar voren:

 1. Werkdruk op de post
 2. Werkomgeving
 3. Werkafspraken zijn niet goed bekend bij de huisartsen
 4. Betrokkenheid van de huisartsen bij de post

De volgende acties zijn/worden opgepakt per onderwerp

Ten aanzien van

 1. Werkdruk
 2. Moet ik naar de Dokter?
 3. Deze webapplicatie is geïntegreerd op website

In het verlengde hiervan is de belwijzer deur aan deur verspreid. Hierin kunnen mensen lezen wanneer ze de ambulance, eigen huisarts of HAP moeten bellen.

 • Telefoon
 • De Wachttekst telefoon is aangepast en verwijst naar ‘Moet ik naar de dokter’ op de website.
 • De telefoon wordt door de triagist met ‘huisartsen spoedpost’ opgenomen.

Door op te nemen met ‘spoedpost’ geeft de organisatie aan dat ze voor spoed zijn.

 • Het HAP logo is aangepast. Duidelijk is nu dat er staat ‘voor spoed’. Ook zijn de telefoonbandjes (welkom en wachtrijtekst) hierop aangepast. De triagisten beantwoorden de telefoon met ‘Welkom bij de huisartsen spoedpost’.
 • Workflow

De software workflow management  helpt de triagist bij het plannen van een afspraak, dit aan de hand van de urgentie en de drukte op de post. De triagist krijgt een voorstel voor een afspraak op de post, afhankelijk van urgentie. Hierdoor wordt de patiëntenstroom naar urgentie ingedeeld.

 • De functie van verpleegkundig specialist wordt vanaf het voorjaar tijdens weekenddagen ook ingezet bij de DDDB, om werkdruk van consultartsen te verlagen. Dit naar aanleiding van de goede ervaringen op de locatie Alphen.
 • Lijkschouwing is U3 geworden. De KNMG stelt dat een lijkschouw redelijkerwijs binnen drie uur moet plaatsvinden. Dit strookt niet met een U2 urgentie. Een zieke patiënt met een reële U2-urgentie dient voor te gaan. In geval van onverwacht overlijden met veel vragen en heftige emoties bij familie kan er natuurlijk voor gekozen worden om die visite sneller te laten rijden.
 • Afspraak gemaakt dat er slechts 4 consulten per uur ingepland kunnen worden (was 6).
 • Werkomgeving

LUMC: deze locatie sluit januari 2021;

Alphen: wordt verbouwd;

Leiderdorp: dit jaar neemt het bestuur besluiten over de overbruggingslocatie van het triage centrum;

Voorhout: hier zijn geen plannen voor aanpassingen.

 • Werkafspraken zijn niet goed bekend bij de huisartsen

Voordat er aandacht besteed wordt aan de bekendmaking, wordt er achter de schermen door de medisch managers, managers en kwaliteitsfunctionarissen gewerkt aan het actualiseren van de documenten. Zodra 80% van de documenten actueel is,  naar verwachting aan het einde van dit jaar, worden deze onder de aandacht gebracht. Het streven is dat de triagisten en/of doktersassistenten op de hoogte zijn van de documenten en deze ook van Q-Link kunnen halen voor de huisartsen.

 • Betrokkenheid

De besturen van de SHR en DDDB brengen maandelijks een brief. Tevens verstuurt iedere HAP maandelijks een nieuwsbrief naar alle medewerkers en huisartsen over de stand van zaken binnen de huisartsenposten. Daarnaast is er verbinding tussen de organisatie ( bv bestuur, directeur, medisch manager) en de klankbordgroep en de HAR.

Terug naar overzicht