Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
Locatie Leiderdorp

Voorwoord nieuwsbrief augustus 2023

Hierbij de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie! Velen van jullie, zeker degenen met schoolgaande
kinderen, hebben hopelijk genoten van een mooie vakantie. Maar ik realiseer mij dat anderen gewoon hebben doorgewerkt en hopelijk een mooie, welverdiende, vakantie in het verschiet hebben.

De organisatiecijfers zijn terug op het niveau van pre-COVID
Kijkend naar de organisatiecijfers van de eerste 7 maanden constateer ik gelukkig dat de trend van een lager aantal verrichtingen, ten opzichte van 2022, doorzet. De huidige cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers uit dezelfde periode in 2019, pre COVID. En heel langzaam neemt de werkdruk af met de inzet van meer junior triagisten, het aannemen van nieuwe kandidaat triagisten en de ondersteuning vanuit het Triage Support Center.

Steeds minder tekorten in onze formatie
Op kantoor waren er in de afgelopen periode ook  een aantal personele wisselingen. Na ruim een jaar is de bezetting daar zo goed als op orde. Dat geldt voor het MT, voor de teamleiders en voor de diverse stafafdelingen. Kortom, met een (heel) langzaam dalend tekort aan formatie in het primaire proces en met het kantoor bijna op orde ziet de toekomst er zonnig(er) uit!

Aan de slag met InterShift!
Ten aanzien van de huisartsen speelt er ook het nodige. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief, zijn we gestart met het ‘vrij roosteren systeem’ voor 2024. Gelukkig zijn we niet de eerste in onze regio. In de tussentijd heeft InterShift  het systeem geoptimaliseerd. Dat is heel fijn! Desondanks betekenen zulke grote veranderingen dat ook wij tegen onvoorziene zaken (zullen) aanlopen. En deze veranderingen vergen het een en ander van huisartsen en onze organisatie. We hopen van harte dat we met de introductie van dit systeem de verdeling van werkdruk in 2024 optimaliseren. Deze wijze van roosteren geeft meer flexibiliteit (meer grip op het rooster en de mogelijkheid om diensten op verschillende Posten te doen) en leidt tot nog grotere betrokkenheid van praktijkhouders, HIDHA’s en waarnemers bij De LIMES!

Tot slot zijn we al weer druk aan de slag met het jaarplan 2024 en de daarbij behorende begroting. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief!. Voor nu wens ik je veel leesplezier.

Terug naar overzicht